Het Fonds Norma Joossens wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.
Het Fonds werd opgericht in 2011 en is actief sinds het overlijden van de stichtster in 2013.

Het heeft als doelstelling acteurs en actrices te helpen wanneer ze op pensioen-gerechtigde leeftijd over onvoldoende financiële middelen beschikken om in hun levensonderhoud te voorzien.

Om deze doelstelling te bereiken werd in Vlaanderen een samenwerking met de vzw Acteurspenning uitgebouwd.

Wil u het Fonds ondersteunen, dan kan u een gift overmaken via de Koning Boudewijnstichting.
Giften vanaf 40 Euro geven recht op een fiscaal voordeel.

BANK VAN DE POST
IBAN: BE10 0000 0000 0404
BIC: BPOTBEB1
met de vermelding “813120 Fonds Norma Joossens”

Omwille van de ernst van de gevolgen van de COVID19-crisis in de sector, heeft het Fonds een deel van zijn middelen vrijgemaakt om voor een beperkte periode steun te bieden aan ALLE acteurs en actrices, ongeacht hun leeftijd.

Meer informatie over deze oproep en het aanvraagformulier vindt u op deze pagina.