Fonds Norma Joossens – steunaanvraag

Steun voor Belgische acteurs/actrices die sterk getroffen zijn door de COVID19 gezondheidscrisis

Basisprincipes

Het fonds wil ondersteuning bieden bij financiële moeilijkheden naar aanleiding van de COVID19-crisis. We vragen relatief weinig documentatie en we vertrouwen erop dat u zich, als aanvrager, inderdaad in een ernstige en kwetsbare financiële situatie bevindt.

U kan een aanvraag tot financiële steun indienen, wanneer u:

 • in België woont
 • in 2019 als bezoldigd acteur/actrice aan de slag was
 • sinds maart 2020 uw bezoldigde activiteiten als acteur/actrice heeft moeten stopzetten of verminderen omwille van de COVID-crisis.

Een dossier indienen kan van 13 september tot en met 12 november 2021 of tot wanneer het vastgesteld budget is toegewezen. Er wordt een budget van 50.000 Euro voorzien.

Hoe wordt steun toegekend?
Alle aanvragers vullen het onderstaand aanvraagformulier zo gedetailleerd mogelijk in.

Een oproepcommissie bestaande uit leden van het Bestuurscomité van Fonds Norma Joossens komt wekelijks samen om de ingediende dossiers te beoordelen.

Per goedgekeurd dossier wordt éénmalig een steunbedrag tussen 700 en 1.500 Euro uitgekeerd.

Kandidaten die reeds steun kregen tijdens de eerste oproepen in het najaar 2020 en het voorjaar 2021 kunnen opnieuw een aanvraag indienen, maar nieuwe dossiers krijgen voorrang. Als op het einde van de oproep het budget niet volledig werd toegewezen, zal het resterende bedrag verdeeld worden over de aanvragers die reeds eerder steun kregen.

Hoe kan de toegekende steun worden gebruikt?
U kan, op voorlegging van facturen, een tussenkomst aanvragen voor (speciale) uitgaven die u omwille van een gebrek aan inkomsten niet zelf kan bekostigen. Dit gebrek aan inkomsten is een gevolg van de COVID-19 crisis. Zonder deze steun zou u in grote (financiële) moeilijkheden komen.

De financiële steun kan worden gebruikt voor elke nood ten gevolge van het inkomensverlies. Uitgaven kunnen bestaan uit kosten voor huisvesting, medicijnen, onverwachte uitgaven, dagelijkse behoeften enz., … De steun is niet bedoeld om een salarisverlies als zodanig te compenseren, maar om te helpen bij een concrete financiële nood.

Wij danken u voor uw begrip en ondersteuning van deze principes.

  Enkele vragen over uw aanvraag

  Kreeg u reeds eerder steun van Fonds Norma Joossens?

  Beschrijf kort hoe uw huidige situatie er uitziet en waarom u een aanvraag indient bij het Fonds Norma Joossens

  Beschrijf in een kort CV uw bezoldigde activiteiten als acteur/actrice in 2019 (opdrachten, projecten, realisaties, …)

  Welke steunbedrag vraagt u aan Fonds Norma Joossens? (bedrag tussen 700 en max. 2.000 Euro)

  Voor welke uitgaven wil u de steun gebruiken?

  Hebt u die uitgaven al gedaan?

  Gelieve het bedrag en de datum van betaling te vermelden.
  Bedrag:
  Datum:

  Voeg als bijlage de bewijsstukken (foto of scan) toe die uw financiële situatie en uitzonderlijke uitgaven bevestigen (facturen).

  Enkele vragen over uzelf als aanvrager

  Praktische informatie
  Naam:
  Geboortedatum:
  Geboorteplaats:
  Rijksregisternummer:
  Adres (straat en huisnummer):
  Postcode:
  Gemeente:
  Land:
  Telefoonnummer:
  E-mail:

  Uw bankgegevens
  Banknaam:
  IBAN/Bankrekeningnummer:
  BIC Code (SWIFT):
  Rekeninghouder:

  Voeg als bijlage een bankattest toe waaruit blijkt dat de opgegeven rekening op uw naam staat (bewijs van de bank, bankuittreksel, kopie bankkaart…)

  Bijlages

  Stuur de volledige bijlage(s) met uw volledige dossier op. Zonder bijlage(s) is het ingediende dossier niet geldig.

  Stuur alleen de strikt noodzakelijke bijlages mee.

  Bankattest:

  Bewijsstuk financiële situatie of uitzonderlijke uitgave:

  *Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.